شرکت آسا پیشرو تولیدکننده انواع تجهیزات گلخانه و مرغداری

شرکت آسا پیشرو

AsapAdmin, Author at آسا پیشرو

کوره هوای گرم گلخانه: فناوری مبتکر برای کشاورزی پایدار
کوره هوای گرم گلخانه: فناوری مبتکر برای کشاورزی پایدار
5 تیر
ضرورت حذف واسطه ها از فرایند تامین مواد اولیه
ضرورت حذف واسطه ها از فرایند تامین مواد اولیه
31 اردیبهشت
کولرهای صنعتی چیست؟
کولرهای صنعتی چیست؟
30 اردیبهشت
گلخانه اسپانیایی
گلخانه اسپانیایی
14 بهمن
پد سلولزی گلخانه و مرغداری
پد سلولزی گلخانه و مرغداری
16 دی
حضور شرکت آسا پیشرو در هفدهمین نمایشگاه آیفارم شیراز
حضور شرکت آسا پیشرو در هفدهمین نمایشگاه آیفارم شیراز
13 دی
حضور آسا پیشرو در پنجمین نمایشگاه بین المللی آیفارم تهران
حضور آسا پیشرو در پنجمین نمایشگاه بین المللی آیفارم تهران
12 مهر

دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها


تجهیز گلخانه اسپانیایی در زنجان
تجهیز گلخانه اسپانیایی در زنجان
اجرا و نصب سازه، پوشش و تجهیزات تهویه
اجرا و نصب سازه، پوشش و تجهیزات تهویه
تجهیز سازه گلخانه
تجهیز سازه گلخانه
تجهیز گلخانه با کوره هوای گرم
تجهیز گلخانه با کوره هوای گرم
تجهیز گلخانه با پد سلولزی
تجهیز گلخانه با پد سلولزی
تجهیز گلخانه با فن سیرکوله
تجهیز گلخانه با فن سیرکوله

برچسب ها