شرکت آسا پیشرو تولیدکننده انواع تجهیزات گلخانه و مرغداری

شرکت آسا پیشرو

پروژه ها

تجهیز گلخانه اسپانیایی در زنجان
تجهیز گلخانه اسپانیایی در زنجان
14 فروردین
اجرا و نصب سازه، پوشش و تجهیزات تهویه
اجرا و نصب سازه، پوشش و تجهیزات تهویه
11 بهمن
تجهیز سازه گلخانه
تجهیز سازه گلخانه
31 شهریور
تجهیز گلخانه با کوره هوای گرم
تجهیز گلخانه با کوره هوای گرم
31 شهریور
تجهیز گلخانه با پد سلولزی
تجهیز گلخانه با پد سلولزی
31 شهریور
تجهیز گلخانه با فن سیرکوله
تجهیز گلخانه با فن سیرکوله
31 شهریور

دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها


تجهیز گلخانه اسپانیایی در زنجان
تجهیز گلخانه اسپانیایی در زنجان
اجرا و نصب سازه، پوشش و تجهیزات تهویه
اجرا و نصب سازه، پوشش و تجهیزات تهویه
تجهیز سازه گلخانه
تجهیز سازه گلخانه
تجهیز گلخانه با کوره هوای گرم
تجهیز گلخانه با کوره هوای گرم
تجهیز گلخانه با پد سلولزی
تجهیز گلخانه با پد سلولزی
تجهیز گلخانه با فن سیرکوله
تجهیز گلخانه با فن سیرکوله

برچسب ها


تبلیغات